Súkromná
psychologická
prax

PhDr. Dana Žemberyová
Súkromná psychologická prax
Šalviová 46
821 01 Bratislava
Tel.: 0907/753287
e-mail: info@psychologickaprax.sk
 

Cenník

Cenník psychologických služieb

Psychologické poradenstvo ..... 40 € / 50 min.
Psychoterapia ..... 40 € / 50 min.
Psychodiagnostika ..... 40 € / hod.
Za každých ďalších začatých 30 min. ..... 20 €
Konzultácia s párom alebo rodinou ..... 60 € / 90 min.
Online konzultácia ..... 40 € / 50 min.
Návšteva v domácnosti alebo v MŠ, ZŠ   ..... 50 € / hod.
Písomná správa ..... 20 €
Poplatok za zrušenie termínu v lehote
kratšej ako 24 hod. vopred
..... 40 €

Pracovisko nemá podpísanú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou, všetky úkony si klient hradí sám.

Cenník platný od 15.5.2021

PhDr. Dana Žemberyová
poradenský psychológ